Home

YpsilonRailsConstructions, o.z.

YpsilonRailsConstructions, o.z. (občianske združenie) je subjektom, ktorý je výsledkom snaženia liptovských nadšencov a priaznivcov freestylového snowboardingu a adrenalínových športov. Združenie vykonáva činnost v oblastiach telesnej výchovy, kultúrno-spoločenskej činnosti, vzdelávaní a rozvoji extrémnych športov ako i ostatných športov. Medzi hlavné aktivity patrí organizovanie, zriaďovanie a zveľaďovanie športovísk, návrh a výroba športových prekážok, náradí, propagačných materiálov ako aj organizácia športových podujatí.  MainParkInfo

V roku 2008 bola vykonaná organizačná zmena, kde sa vtedajší podnikateľský subjekt, ktorý zastrešoval všetky aktivity YpsilonRailsConstructions zmenil na občianske združenie YpsilonRailsConstructions, o.z., v ktorom sú sústredené a rozšírené všetky vtedajšie aktivity.

Oblasti spolupráce:

  • Návrh, organizácia a výstavba snowboardových parkov
  • Výroba a prenájom snowboardových prekážok
  • Organizácia športových súťaží, exibícií, tréningov, …

Bilancia od roku 2000 do roku 2012 YRC, o.z. vytvorilo viac ako 60 prekážok, postavilo 16 parkov a 22 skokov. Zorganizovalo 10 pretekov vo vlastnej réžii a spolupracovalo na viacerých projektoch. Toto  je zatiaľ náš prínos pre slovenský snowboarding a freestyle.