Podporte_YRC 2% z daní v roku 2017

Zamestnanec, ktorý nepodáva daňové priznanie (dokumenty na stiahnutie v texte):

 • Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom ho požiadajte o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane – vzor tlačiva na stiahnutie -> Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov-2016_2017.
 • Z Potvrdenia si vyrátate buď 2% alebo 3% z Vašej zaplatenej dane. ( 3% v prípad, že ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali)Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% . Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje percentá, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov – predvyplnené vyhlásenie na stiahnutie -> Vyhlasenie2016-2017_PREDVYPLNENÉ TLAČIVO.
 • Vyhlásenie a spolu s Potvrdením o zaplatení dane doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 • Bližšie informácie Finančná správa SR

Fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

 • Vypočítajte si 2% z Vašej dane ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo ste odpracovali menej ako 40 dobrovoľníckych hodín. Minimálna suma sú 3€.
 • Vypočítajte si 3% z Vašej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje percentá, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov. Údaje o príjmateľovi sú uvedené dole na konci stránky.
 • Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2017 ak nie je stanovené inak) na Váš daňový úrad podľa Vášho bydliska

Právnická osoba:

 • Vypočítajte si 1% z dane z príjmov právnickej osoby v prípade, že ste do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (31.3.2017)nedarovali sumu 0,5% Vašej dane na verejnoprospešné účely.
 • V prípade že do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (31.3.2017) darujete 0,5% svojej dane na verejnoprospešné účely, môžete poukázať až 2% dane z príjmu.
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane
 • Vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Údaje o príjmateľovi:

IČO: 42066158

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

YPSILON RAILS CONSTRUCTIONS, O.Z.

ŽIARSKA 602 / 2

03104  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Ďakujeme za podporu Ypsilon Rails Constructions, o.z.